Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2014 ]

Άρθρα Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων Φ.Α.Π. ή ΕΝ.Φ.Ι.Α.

(Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων Φ.Α.Π. ή ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

1. Πρόλογος
2. Νέες διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό
2.1. Έννοια πιστοποιητικού
2.1.1. Γενικά
2.1.2. Μεταβατικό στάδιο
3. Ειδικές περιπτώσεις
3.1. Απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους
3.2. Απόκλιση περιγραφικών στοιχείων ακινήτων
4. Εξαίρεση προσκόμισης
5. Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού
6. Αρμόδιος για τη χορήγησή του σε περίπτωση χειρόγραφης διαδικασίας
7. Κυρώσεις μη προσκόμισής του
8. Διαδικασία χορήγησης σε φυσικά πρόσωπα
8.1. Γενικά
8.2. Διαφορετική περιγραφή ακινήτου
8.3. Για ποια ακίνητα δεν χορηγείται πιστοποιητικό
8.4. Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού βήμα-βήμα
9. Διαδικασία χορήγησης σε νομικά πρόσωπα
9.1. Γενικά
9.2. Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης
9.3. Από ποιον υποβάλλεται η αίτηση
9.4. Διαδικασία χορήγησης
9.5. Υπόδειγμα πιστοποιητικού
10. Ενέργειες συμβολαιογράφων, προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, δικαστηρίων, κυρώσεις
10.1. Ενέργειες συμβολαιογράφων
10.2. Συζητήσεις σε δικαστήρια ή δημόσιες αρχές
10.3. Κυρώσεις
11. Πιστοποιητικό για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς
12. Χορήγηση πιστοποιητικού σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών
13. Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων


1. Πρόλογος

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, καθιερώθηκε ακόμη μια νέα υποχρέωση γα τους φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 54Α του ν. 4174/2013.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο