Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2014 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 3/16.1.2014 Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους

(Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 16/1/2014
Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/5/76368

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
O.A.E.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΡΜ: ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜ.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
10431, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 5228858
FAX : 210 5243477

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους».

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. Φ.40035/36141/1222 /19-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3406/Β’/31-12-2013), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αρ. 87/33/21-02-2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε., προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 6 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. (Υ.Α. 35/1385/99) που αφορά όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας και έχει ως ακολούθως:

«7. Οι συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, δικαιούνται παροχών υγειονομικής περίθαλψης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους».

Με την ίδια απόφαση καταργήθηκε προηγούμενη όμοια παρ. 7 που αφορούσε συνταξιούχους αναπηρίας μόνο νομού Πιερίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης στις ανάλογες περιπτώσεις όπως αναφέρεται παραπάνω υπογραμμισμένα.

Ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται η 31/12/2013 ήτοι ημερομηνία δημοσίευσής της, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο