Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ18Β 5001032 ΕΞ 14.1.2014 Κοινοποίηση τροποποίησης διατάξεων της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 136/Β/03)

(Κοινοποίηση τροποποίησης διατάξεων της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 136/Β/03))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ18Β5001032ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παπασττύρου
Τηλέφωνο : 210 69 87 498
Fax : 210 69 87 506
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποίησης διατάξεων της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 136/Β/03).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. Δ18Β5041856ΕΞ2013/2-12-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης - με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας - όπως έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 3256, τεύχος Β', και ημερομηνία δημοσίευσης την 20-12-2013 (κωδικός ΑΔΑ:ΒΙ6ΖΗ-1Ω2), γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ αντικαθίσταται το άρθρο 1 της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας «περί εξουσιοδότησης: α) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) ως εκδοτικού και εγγυοδοτικού οργανισμού και β) των Λοιπών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως εκδοτικών οργανισμών, κατ' εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (ν.2401/96) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (ν. 132/75). Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ που αφορά στην εξουσιοδότηση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων για την έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α., στα εξουσιοδοτούμενα ως εκδοτικοί οργανισμοί Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια προστίθενται τα αντίστοιχα Επιμελητήρια των Τρικάλων και της Λευκάδας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο