Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2014 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΒ 5000987 ΕΞ 14.1.2014 Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

(Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΒ5000987ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τμήμα Β΄ - Φο ρ ο λ ο γ ί α ς Καπν ο ύ
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 210-6987429
FAX : 210-6987408
Email : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

ΣΧΕΤ: Η με αριθ.1094/17 - 13.1.2014 προσθήκη-τροπολογία.

Σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθ.1094/17 προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Ιανουαρίου 2014 και κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.2960/2001, σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας των βιομηχανοποιημένων καπνών, ως εξής:

Το ποσό πάγιου φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα, ορίζεται στα 82,50 ευρώ ανά φορολογική μονάδα, αντί των 80 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, ορίζεται ότι το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πάγιο και τον αναλογικό φόρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά φορολογική μονάδα τσιγάρων, αντί των 115,00 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στο λεπτοκομμένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, αντί των 153,00 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στα πούρα και στα πουράκια, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους, αντί 34% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή, ήτοι από 13 Ιανουαρίου 2014. Ως εκ τούτου, οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να προβούν σε επαναπροσδιορισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων που τέθηκαν σε ανάλωση από την ημερομηνία αυτή.

Η Δ/νση 17η Δασμολογική παρακαλείται για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς της.

Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, παρακαλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα όπου απαιτείται, τα προγράμματα αυτόματου υπολογισμού των επιβαρύνσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο