Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-2014 ]

ΠΟΛ.1009/27.12.2013 Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων

(Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 27/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α' 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καρύδη
Τηλέφωνο: 210-3638389
FAX: 210-3641620        

ΠΟΛ 1009/2013

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων.»

Σας κοινοποιούμε την 354/2013 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής σε αιτούντα φορολογούμενο των κατασχεθέντων με έκθεση κατασχέσεως βιβλίων και στοιχείων του, όταν η υπόθεσή του έχει περαιωθεί με δικαστικό συμβιβασμό, αλλά μεταξύ των κατασχεθέντων υπάρχουν βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σε συναλλαγές με τρίτους(αντισυμβαλλόμενους), για τους οποίους η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Δ.Ο.Υ. του τρίτου, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογής της στις σχετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του αιτούντα φορολογούμενου, από τα κατασχεθέντα δυνάμει της εκθέσεως κατασχέσεως στοιχεία του, δύναται να διαφυλάξει μόνο αυτά που αφορούν τον τρίτο, μέχρι την τελεσιδικία των κατ' αυτού φορολογικών εγγραφών, υποχρεούται όμως, να επιστρέψει στον ελεγχθέντα φορολογούμενο, τα λοιπά κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία του, εφόσον περαιώθηκαν με δικαστικό συμβιβασμό όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δίκες έχουν καταργηθεί, διατηρώντας, πάντως, τη δυνατότητα να εκδώσει και να τηρήσει αντίγραφα εκ των επιστρεπτέων εγγράφων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο