Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-1998 ]

ΠΟΛ.1251/14.10.1998 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της υπ αριθ. 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

(Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της υπ αριθ. 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1116725/25277

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡ. & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1251

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθ. 1133393/342/Γ.0013/23.12.97 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.97) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) απόφασή μας.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) απόφασή μας, όπως αυτή σήμερα ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνεται στο από 16.7.1998 πόρισμά της.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) Κοινή Απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών της υπ' αριθ. 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) απόφασής μας και ορίζουμε:
1. Στον οικισμό Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας

α) Σ.Ο.
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 0,60
αντί
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

β) Αναλυτικά στοιχεία δρόμων

β.1) Νέα εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,2 αντί
Νέα εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,5 που είχε ορισθεί.

β.2) Παλαιά εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,2 αντί
Παλαιά εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2.5 που είχε ορισθεί.

2. Στον οικισμό Κοντοκαλίου του Δήμου Κέρκυρας

α) Σ.Ο.
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 0,60
αντί
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

β) Αναλυτικά στοιχεία δρόμων

β.1) Κοντόκαλη Χριστόφορου (παλαιά εθνική) (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,2
αντί
Κοντόκαλη Χριστόφορου (παλαιά εθνική) (το εντός οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,5 που είχε ορισθεί.

β.2) Παλαιά επαρχιακή οδός Ποταμού - Γουβιών (το εντός του οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,2 αντί
Παλαιά επαρχιακή οδός Ποταμού - Γουβιών (το εντός του οικισμού τμήμα)
Σ.Ε. = 2,5 που είχε ορισθεί.

3. Στον οικισμό Ποταμός του Δήμου Κέρκυρας

α) Σ.Ο.
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 0,60
αντί
Για όλες τις ζώνες Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

β) Αναλυτικά στοιχεία δρόμων
Εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (όλο το εντός του οικισμού τμήμα της)
Σ.Ε. = 2,1
αντί
Εθνική οδός Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας (όλο το εντός του οικισμού τμήμα της)
Σ.Ε. = 2,4 που είχε ορισθεί.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο