Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2013 ]

Άρθρα To Κριτήριο Βάθους και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

(To Κριτήριο Βάθους και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Πώς υπολογίζεται και ποια θα είναι η επίδρασή του στο ύψος του φόρου ακίνητης περιουσίας από την 1/1/2014

του Ορέστη Σεϊμένη
 
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ (Κ.Β.):  ΤΌ (Κ.Β.) είναι ένας μειωτικός συντελεστής  τής  αξίας τού οικοπέδου στίς περιπτώσεις  μεταβιβάσεων  επαγγελματικής στέγης ή οικοπέδου. Η συμπλήρωσή του είναι  πολλές φορές  ευεργετική γιά τόν φορολογούμενο γιατί, υπό προυποθέσεις, που θά δούμε παρακάτω, τόν βοηθά νά πληρώσει λιγότερο φόρο, στίς  παραπάνω  αναφερθείσες  περιπτώσεις μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης ή οικοπέδου.  

2. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ  ΤΟ (Κ.Β.) ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ:  Γιά να βρούμε τό (Κ.Β.) τής Επαγγελματικής Στέγης:
- Βρίσκομε  (αθροίζομε)  τό σύνολο τού μήκους όλων τών προσόψεων  (μία, δύο , τρείς  κλπ)
- πολλαπλασιάζομε τό άθροισμα  τού μήλους όλων  τών προσόψεων επί τόν εαυτόν του
- Πολλαπλασιάζομε τό γινόμενο που βρήκαμε επί  τόν αριθμό 2
- Εάν τό πραγματικό εμβαδόν είναι μικρότερο   από τό κριτήριο βάθους  τότε γιά τόν υπολογισμό τού φόρου μεταβιβάσεως λαμβάνεται υπ όψη τό εμβαδόν τής επαγγελματικής στέγης . Στήν περίπτωση αυτή τό (Κ.Β.) αγνοείται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Α ΄

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Εμβαδόν τής Επαγγελματικής στέγης  =  400 μ2
Προσόψεις  τρείς :   8 μ + 5 μ + 2μ = 15 μ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (Κ.Β.): 8+5+2 = 15  Χ  15   = 225  Χ 2  = 450

ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Άρα  ο φόρος μεταβιβάσεως θά υπολογισθεί στά 400μ2

- Εάν τό πραγματικό εμβαδόν είναι μεγαλύτερο  από τό κριτήριο βάθους  τότε γιά τόν υπολογισμό τού φόρου μεταβιβάσεως λαμβάνεται υπ όψη  ένα ενδιάμεσο εμβαδόν ανάμεσα στό πραγματικό  εμβαδόν τής επαγγελματικής στέγης  καί τού εμβαδού τόυ (Κ.Β.)   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Α ΄

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Εμβαδόν τής Επαγγελματικής στέγης  =  550 μ2
Προσόψεις  τρείς : 8 μ + 5 μ + 2μ = 15 μ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (Κ.Β.): 8+5+2 = 15  Χ  15   = 225  Χ 2  = 450
ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
450 +  550 – 450/2  = 450 + 100/2 = 450 + 50 = 500 Μ2

Άρα  ο φόρος μεταβιβάσεως θά υπολογισθεί στά  500μ2 καί όχι στά 550 μ2

3. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ  ΤΟ (Κ.Β.) ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:  Γιά να βρούμε τό (Κ.Β.) τού Οικοπέδου:
- Βρίσκομε (αθροίζομε)  τό σύνολο τού μήκους όλων τών προσόψεων  (μία, δύο , τρείς  κλπ)
- πολλαπλασιάζομε τό άθροισμα  τού μήλους όλων  τών προσόψεων επί τόν εαυτόν του
- Πολλαπλασιάζομε τό γινόμενο που βρήκαμε επί  τόν αριθμό 3
- Εάν τό πραγματικό εμβαδόν είναι μικρότερο   από τό κριτήριο βάθους  τότε γιά τόν υπολογισμό τού φόρου μεταβιβάσεως λαμβάνεται υπ όψη τό εμβαδόν τής επαγγελματικής στέγης . Στήν περίπτωση αυτή τό (Κ.Β.) αγνοείται

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Α ΄

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Εμβαδόν του οικοπέδου =     600 μ2
Προσόψεις  τρείς :   8 μ + 5 μ + 2μ = 15 μ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (Κ.Β.):8+5+2 = 15  Χ  15   = 225  Χ 3  =  675

ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Άρα ο φόρος μεταβιβάσεως θά υπολογισθεί στά  600μ2

- Εάν τό πραγματικό εμβαδόν είναι μεγαλύτερο  από τό κριτήριο βάθους  τότε γιά τόν υπολογισμό τού φόρου μεταβιβάσεως λαμβάνεται υπ όψη  ένα ενδιάμεσο εμβαδόν ανάμεσα στό πραγματικό  εμβαδόν του οικοπέδου   καί τού εμβαδού τόυ (Κ.Β.)   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Α ΄

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Εμβαδόν τού οικοπέδου =  700 μ2
Προσόψεις  τρείς : 8 μ + 5 μ + 2μ = 15 μ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (Κ.Β.): 8+5+2 = 15  Χ  15 = 225  Χ 3  = 675

ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
675+  700– 675/2 = 675 + 25/2 =   675 + 12,5 = 687,5 Μ2

Άρα ο φόρος μεταβιβάσεως θά υπολογισθεί στά  687,5μ2 καί όχι στά 700μ2

4. Τό  (Τ.Β.) θά υπολογίζεται ανάλογα καί στόν νέο Φόρο για τά ακίνητα (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) γιά τήν ακίνητη περιουσία. Έχει επομένως μεγάλη σημασία η σωστή καταγραφή τών προσόψεων στό Ε9 στόν νέο νέους κωδικό «29»  δίπλα στίς επαγγελματικές στέγες καί στά οικόπεδα
   
5. Περισσότερες λεπτομέρειες στά Σεμινάρια γιά τόν ΕΝΦΙΑ, τόν συμπληρωματικό φόρο καί τήν συμπλήρωση τού Ε9.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο