Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-1998 ]

ΠΟΛ.1253/9.10.1998 Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994

(Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9/10/1998
Αρ.Πρωτ.:1116413/1831/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1253

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την ατομική άσκηση επαγγέλματος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/1994.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή που δεν τηρούν βιβλία, αν και υπόχρεοι ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, με βάση κριτήρια τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του ελευθέριου επαγγέλματος.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου και νόμου, το πιο πάνω αντικειμενικά προσδιοριζόμενο εισόδημα, σε περιπτώσεις έναρξης ή διακοπής της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος, περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσα και οι μήνες λειτουργίας του.

3. Εξάλλου, από διάφορα υπομνήματα των ενδιαφερόμενων ιατρικών συλλόγων, καθώς και των ΔΟΥ, διαπιστώθηκε ότι, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υποβάλλονται δηλώσεις διακοπής άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, που συνοδεύονται με ακύρωση των βιβλίων και στοιχείων, χωρίς παράλληλα να καταγγέλλονται οι συμβάσεις με διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, όπως Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ., που έχουν συναφθεί για περίθαλψη των ασφαλιζομένων τους. Οι πιο πάνω δηλώσεις διακοπής ακολουθούνται από επανενάρξεις άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού εντός διμήνου ή τριμήνου από της διακοπής
του, στην ίδια έδρα, με τα ίδια ιατρικά μηχανήματα και τα ίδια λοιπά πάγια στοιχεία (γραφεία, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λπ.).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι δηλώσεις διακοπής άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος, υποκρύπτουν εικονικότητα, δεν αποδεικνύουν διακοπή της λειτουργίας του και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για ανάλογη μείωση του αντικειμενικά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, προσδιοριζόμενου εισοδήματος του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού.

5. Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες που, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οικονομικού έτους 1998 ή και παλαιότερων, λήφθηκαν υπόψη οι προαναφερόμενες δηλώσεις διακοπής λειτουργίας του ελευθέριου επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να επέλθει ανάλογη μείωση του αντικειμενικά προσδιοριζόμενου εισοδήματος, θα ενεργείται νέα εκκαθάριση από τις αρμόδιες ΔΟΥ, χωρίς να προσμετράται η διάρκεια των διακοπών αυτών.

6. Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τα λοιπά ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, καθώς και για τις εμπορικές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, εφόσον οι υποβαλλόμενες δηλώσεις διακοπής κρίνονται εικονικές, με βάση κριτήρια συναφή με τη λειτουργία του κάθε ελευθέριου επαγγέλματος και της κάθε εμπορικής επιχείρησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο