Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2013 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: 703/23.12.2013 Εκπρόθεσμες Υποβολές Παραστατικών

(Εκπρόθεσμες Υποβολές Παραστατικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 23/12/2013
Αρ. Πρωτ.: 703

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα: Σχεδιασμού Υπηρεσιών & Απλούστευσης Διαδικασιών
Πληροφορίες: Μυτιληναίος Π.

Τηλ.: 210-8110800
Fax: 210- 8110813
Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Εκπρόθεσμες Υποβολές Παραστατικών»
 
Σχετικά με την διαδικασία υποβολής παραστατικών δαπανών ανοικτής και κλειστής περίθαλψης στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ, όπου καταληκτική  ημερομηνία έχει οριστεί η εικοστή του επόμενου μήνα, καθορίζεται ότι:

- Ο υπόχρεος στην υποβολή έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής, μαζί με τα παραστατικά του, να
υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει και  τους λόγους της αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής.

- Ο Προϊστάμενος της ΠΕ.ΔΙ.: α) μετά από εξέταση του αιτήματος ή β) σε περιπτώσεις υπαιτιότητας της ΠΕ.ΔΙ. και τη σύμφωνη γνώμη
του αποστέλλει στο email [email protected] αίτημα άρσης του χρονικού περιορισμού, με θέμα «Εκπρόθεσμη Υποβολή».
 
- Μετά την άρση αυτού η ΠΕ.ΔΙ μπορεί να συνεχίσει την διαδικασία εκκαθάρισης ως εμπρόθεσμη.
 
Σε κάθε περίπτωση για την εξέταση του αιτήματος θα πρέπει:
 
- Η υποβολή να είναι εντός του μήνα (από τις είκοσι και μέχρι του τέλος αυτού).

- Η ηλεκτρονική υποβολή να είναι εμπρόθεσμη (μέχρι και την εικοστή ημέρα του επομένου μήνα)

- Οι προηγούμενες εντός του έτους εκπρόθεσμες υποβολές να μην ξεπερνάνε τις δύο και να αναγράφεται η πληροφορία αυτή στην
Υπεύθυνη Δήλωση.
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής
Αγγούρης Γιώργος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο