Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 7479/27.5.2013 Κοινοποίηση της 54/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας

(Κοινοποίηση της 54/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 7479

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ1-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα: Νομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Γιώτη
Τηλέφωνο: 210 3460514

Θέμα : Κοινοποίηση της 54/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 54/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα ότι:

Η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύει, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της καταλογιστικής πράξης και τη διαδικασία προς ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη του συνόλου του επιβληθέντος προστίμου, εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 69 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. και όχι αυτής του άρθρου 8 της υπ΄αρ. 10100/Δ3Β/4020/2007 ΚΥΑ.


Ακριβές Αντίγραφο
28/5/2013
Ιωάννης Πρωτοψάλτης

Ο Ειδικός Γραμματέας
Σ. Στασινόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο