Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 18.12.2013 Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5042619ΕΞ2013/11-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

(Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5042619ΕΞ2013/11-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18-12-2013
Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5043180 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση:Κηφισίας 124
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο:210 6987422
FAX:210 6987408
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 11.12.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3173/Β)

ΣΧΕΤ.: α) Οι αρ. ΔΕΦΚ Α 5009505 ΕΞ 12.3.2013, ΔΕΦΚΑ5025069 ΕΞ2013/03-07-2013, ΔΕΦΚ Α 5035141 ΕΞ 1.10.2013 ΕΔΥΟ
β) Οι αρ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013, ΔΕΦΚ Α 5023619 ΕΞ 2013/20.6.2013, ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/25.9.2013 ΚΥΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα οι (β) σχετικές ΚΥΑ, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την αρ. ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 11.12.2013 ΚΥΑ, η οποία έχει λάβει ΑΔΑ:ΒΛΓΛΗ- 9Δ5 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13-12-2013 με αριθμό ΦΕΚ 3173/Β' και με την οποία τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/26.2.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β"), αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο