Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1998 ]

ΠΟΛ.1249/13.10.1998 Βεβαιώσεις παραβάσεων από τα αστυνομικά όργανα για παράλειψη προμήθειας ή μη επικόλληση σήματος ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998

(Βεβαιώσεις παραβάσεων από τα αστυνομικά όργανα για παράλειψη προμήθειας ή μη επικόλληση σήματος ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Aθήνα 13 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1114979/1379/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΚΑΙ ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Β'

ΠΟΛ. : 1249

ΘΕΜΑ : "Βεβαιώσεις παραβάσεων από τα αστυνομικά όργανα για παράλειψη προμήθειας ή μη επικόλληση σήματος ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998"

1. Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 ορίζεται ότι ο έλεγχος της εφαρμογής των οριζομένων από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για μεν το έτος 1997 ενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), για δε τα έτη 1998 και επόμενα ανατίθεται στο ΣΔΟΕ και στη Δημοτική Αστυνομία.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι ο έλεγχος για τη διαπίστωση της προμήθειας και επικόλλησης των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων από τους υπόχρεους, προκειμένου να επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2523/1997 (οι οποίες αποτελούν επανάληψη των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997), έχει ανατεθεί για τα έτη 1998 και επόμενα στο ΣΔΟΕ και στη Δημοτική Αστυνομία.
Αντίθετα, οι Αστυνομικές Αρχές ουδεμία αρμοδιότητα έχουν ως προς τον έλεγχο αυτό, αφού δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των Υπηρεσιών που αναγράφονται στις προαναφερόμενες διατάξεις.

2. Εχει διαπιστωθεί ότι, παρά τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τα αστυνομικά όργανα, από παρερμηνεία των διατάξεων αυτών, έχουν προβεί και σε ελέγχους για τη διαπίστωση της προμήθειας και επικόλλησης ειδικών σημάτων
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998 και έχουν αποστείλει στις ΔΟΥ τις σχετικές βεβαιώσεις παραβάσεων, προκειμένου να γίνει επιβολή του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, προστίμου.

3. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, τα αστυνομικά όργανα από 1.1.1998 δεν έχουν αρμοδιότητα επί του θέματος αυτού, οι σχετικές παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις παραβάσεων που έχουν αποστείλει στις ΔΟΥ, δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα επιβολής προστίμου.

4. Εν όψει των ανωτέρω, δεν πρέπει να προβείτε σε έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου με βάση τις ανωτέρω βεβαιώσεις παραβάσεων, αφού είναι βέβαιο ότι οι πράξεις επιβολής προστίμου που τυχόν θα εκδοθούν με βάση αυτές δεν θα στηρίζονται στο νόμο και θα ακυρωθούν από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Για τις περιπτώσεις, βέβαια, αυτές θα πρέπει να ειδοποιηθεί το ΣΔΟΕ της Περιφέρειάς σας, προκειμένου να εξετάσει εάν οι υπόχρεοι έχουν προβεί εν τω
μεταξύ στην εκπλήρωση της σχετικής τους υποχρέωσης (προμήθεια σήματος ή επικόλληση αυτού, κατά περίπτωση).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο