Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-1998 ]

ΠΟΛ.1245/7.10.1998 Θεώρηση δελτίων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998

(Θεώρηση δελτίων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Aθήνα 7 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1107564/650/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' - Β'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Α'

ΠΟΛ. : 1245

ΘΕΜΑ: "Θεώρηση δελτίων παρ. 2 άρθρου 26 ν. 2639/1998"

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κ.Β.Σ.


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος στο ΦΠΑ υποχρεούται να υποβάλει δήλωση έναρξης των εργασιών του, πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών.

2. Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), να τηρούν τα βιβλία και να εκδίδουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτό.

3. Με τις διατάξεις του Ν.2639/1998 απαιτείται από τους έμμισθους οικιακούς βοηθούς (νοσοκόμοι, παραδουλεύτρες, κηπουροί, baby sitters κ.ά.), που παρέχουν υπηρεσίες σε δύο (2) ή περισσότερους εργοδότες μέσα στον ίδιο μήνα, η προσκόμιση στο ΙΚΑ, αυτοπρόσωπα, των θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ Δελτίων
Παροχής Υπηρεσιών, από τα οποία θα προκύπτουν οι αποδοχές, καθώς και ο αριθμός των ημερών απασχόλησής τους.

4. Κατά συνέπεια, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα λειτουργούν ως επιτηδευματίες.

5. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α'/2.9.1998), να εκδίδουν, για ασφαλιστικούς λόγους, τριπλότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο υποχρεωτικά θεωρείται από τη ΔΟΥ
της κατοικίας του υπόχρεου.

6. Τα προς θεώρηση προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση κατοικίας του ασφαλιζόμενου και ως τίτλο "Δελτίο της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.2639/1998".

7. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ΔΟΥ θα θεωρούν τα εν λόγω δελτία έως ότου ρυθμιστεί διαφορετικά η θεώρηση αυτών από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, για να αποφεύγονται αφενός συγχύσεις και παρερμηνείες και αφετέρου να μην επιβαρύνονται οι ΔΟΥ με καθήκοντα ξένα με το αντικείμενο εργασιών τους.

Διεύθυνση Μητρώου


Εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θεωρούνται επιτηδευματίες κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ, τότε, για να θεωρήσουν το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (για ασφαλιστική χρήση), γίνεται μόνο χορήγηση ΑΦΜ, ήτοι δεν υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών.
Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η ΔΟΥ της κατοικίας τους. Οι υπόχρεοι θα συμπληρώνουν το Εντυπο Μ1 "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/μεταβολής ατομικών στοιχείων" (ΔΟΥ TAXIS) ή το Εντυπο της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ Φυσικού Προσώπου (ΔΟΥ εκτός TAXIS).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο