Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-1994 ]

ΠΟΛ.1100/11.4.1994 Αγορά υπογείου χώρου ως πρώτη κατοικία - κοινοποίηση την αριθ.90/88 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους

(Αγορά υπογείου χώρου ως πρώτη κατοικία - κοινοποίηση την αριθ.90/88 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Απριλίου 1994
Αρ. Πρ. 1049524/200/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΛΙΑΠΗ
Τηλέφωνο : 3477166 (εσ. 232 & 238)

ΠΟΛ 1100

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση γνωμοδήτησης του Ν. Σ. Κ.

Σας κοινοποιούμε την αριθ.90/88 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

Με την γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι σε αγορά υπογείου χώρου ως πρώτης κατοικίας προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.1078/1980 δεν είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός του ως κατοικία από την πολεοδομική Υπηρεσία, αλλά αρκεί και μόνο η διαπίστωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ο μεταβιβαζόμενος χώρος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.
 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο