Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1190635 ΕΞ 11.12.2013 ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή

(ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 11-12-2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1190635 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103375891
FAX: 2103375834
e-mail: [email protected]

Θέμα: ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή.

Σχετ.: Το αριθ.πρωτ.169408/37276/2013 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη.
……………………………………………

Ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011, για το έτος 2011 και κατά την 31η Μαρτίου 2012 για το έτος 2012.

Στις περιπτώσεις που κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες οι παροχές ρεύματος ήταν μη ενεργές, συνεπεία διακοπής, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για διακοπή της σύμβασής του με τη ΔΕΗ είτε με αποξήλωση του μετρητή και όχι συνεπεία οφειλών του καταναλωτή προς τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, τότε και μόνο δεν γίνεται χρέωση του ΕΕΤΗΔΕ.

Αν ωστόσο, εκ παραδρομής έχει υπολογιστεί το τέλος για τις μη ηλεκτροδοτούμενες αυτές παροχές, για το έτος 2011 ή 2012 είτε και για τα δύο έτη, παρότι οι καταναλωτές είχαν αιτηθεί έγκαιρα (πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες) τη διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην αρμόδια, για τη φορολογία εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ότι με δική της υπαιτιότητα δεν ενημερώθηκε το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να τους επιστραφεί το καταβληθέν ποσό για το τέλος ή να διαγραφεί σε περίπτωση μη πληρωμής του.

Από τις σχετικές βεβαιώσεις της ΔΕΗ που επισυνάπτονται στο σχετικό αίτημα της κας …………….., προκύπτει ότι η παροχή ρεύματος για το ακίνητό της διακόπηκε μετά από δική της αίτηση την 5-7-2011 και αποξηλώθηκε την 30-8-2011, ενώ η ενημέρωση της βάσης πληροφοριών της ΔΕΗ έγινε μεταγενέστερα της 17-9-2011 λόγω υπαιτιότητάς της.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείστε για τις δικές της άμεσες περαιτέρω ενέργειες, με την υπόδειξη να αντιμετωπίζετε κατά τον ίδιο τρόπο παρόμοια αιτήματα που σας υποβάλλονται.Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. ΜενούνουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο