Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-1998 ]

ΠΟΛ.1243/6.10.1998 Τρόπος είσπραξης επιβαλλόμενων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. στις χερσαίες ζώνες λιμένων

(Τρόπος είσπραξης επιβαλλόμενων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. στις χερσαίες ζώνες λιμένων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤρόπος είσπραξης επιβαλλόμενων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. στις χερσαίες ζώνες λιμένων 1113867/5661/0016/ΠΟΛ.1243/6.10.1998

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των επιβαλλόμενων παραβάσεων στις χερσαίες ζώνες λιμένος, παρέχουμε τις κατωτέρω οδηγίες διευκρινιστικά στην υπ' αριθ. 1068042/33394/0016/ΠΟΛ.1167/4.6.1998 εγκύκλιο, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της, αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας.
Οπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α'/1998), τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις χερσαίες ζώνες λιμένων, αποτελούν έσοδο των οικείων Λιμενικών Οργανισμών και Λιμενικών Ταμείων, που έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Ποσοστό 3% επί των προστίμων που εισπράττονται από τις ΔΟΥ, για λογαριασμό των ανωτέρω Φορέων, θα αποδίδεται απευθείας στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΤΑΝ).
Ως εκ τούτου, οι ΔΟΥ δεν θα πρέπει να χορηγούν στους παραβάτες παράβολα για την καταβολή τέτοιου είδους προστίμων, αλλά να εξοφλούν τα συγκεκριμένα χρέη με διπλότυπα και στη συνέχεια να αποδίδουν τα ποσά στους δικαιούχους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο