Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/756/10.12.2013 Έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» ως αποδεικτικό απασχόλησης – ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών

(Έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» ως αποδεικτικό απασχόλησης – ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 10 /12/2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-273
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Έντυπο "Βεβαίωση Εργοδότη" ως αποδεικτικό απασχόλησης – ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών »

ΣΧΕΤ. : α) Το με αριθ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/111/19-7-2011
β) Το με αριθ. Γενικό Έγγραφο Γ99/1/116/22-7-2011

Επειδή διαπιστώθηκε ότι μερικές Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων/ Παραρτημάτων τού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να θεωρούν το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» σας επισημαίνουμε τα εξής:

Με το (α) ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο, έγινε γνωστή η κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των Βεβαιώσεων Εργοδότη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας χρήσης των Βεβαιώσεων Εργοδότη, καθώς είχαν εκλείψει οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τη χρήση τους, λειτουργία Β΄ Φάσης του ΟΠΣ/ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σε όλα τα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα, δυνατότητα έκδοσης Ατομικού Λογαριασμού ηλεκτρονικά, αλλά και η άντληση των στοιχείων ασφάλισης μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από πιστοποιημένους φορείς όπως ΟΑΕΔ, Ο.Ε.Ε κ.λ.π.

Ενώ με το (β) σχετικό Γενικό Έγγραφο, χορηγήθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου.

Επιπροσθέτως με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4075/2012 η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων της υποβληθείσας Α.Π.Δ ενημερώνεται μόνο μετά από Ε.Δ.Κ και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους ή την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν (σχετ. Γενικό Έγγραφο Ε40/694/20.11.2013), οι εν λόγω εγγραφές εμφανίζονται στο λογαριασμό ασφαλισμένου ως οριστικοποιημένες.

Επιπλέον μετά την τροποποίηση της από 1/1/2013 συχνότητας υποβολής των Α.Π.Δ, σε μηνιαία βάση (σχετ. εγκύκλιο 14/13) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων κανόνων παραλαβής τους, έχει εξασφαλιστεί η άμεση ταυτοποίηση των εγγραφών στα στοιχεία ασφάλισης των απασχολούμενων οπότε η « Βεβαίωση Εργοδότη » δεν θα χρησιμοποιείται για θεμελίωση οποιουδήποτε δικαιώματος, διατηρεί όμως δηλωτικό χαρακτήρα απασχόλησης από τον εργοδότη.

Κατά συνέπεια, υπενθυμίζουμε ότι δεν θα θεωρούνται πλέον τα έντυπα: « Βεβαίωση Εργοδότη » από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε θα χρησιμοποιούνται για λήψη παροχών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερόμενων οδηγιών, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο