Σχόλια

- Τροποποιήθηκε με το ΔΛΠ 23 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2008.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΛΠ 1 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 5 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΛΠ 27 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 3 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009.

- Αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2009.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 550/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2010.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2010 της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2010.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 662/2010 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2010.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 149/2011 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2011.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 7 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1205/2011 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2011.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 19 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 475/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2012.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 10 και το ΔΠΧΑ 11 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 και με τα ΔΠΧΑ 13 και Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον ίδιο Κανονισμό.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 183/2013 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2013.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 301/2013 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 και με το ΔΛΠ 1 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ίδιο Κανονισμό.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 11 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2013.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2013 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 11 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2173/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 7 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015.

- Τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2441/2015 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015.

- Τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 15 το οποίο προστέθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1905 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2016.

- Όπως τροποποιήθηκε με το ΔΠΧΑ 16.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2008 ]

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς

(Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Στο άρθρο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο
Πατήστε εδώ για περισσότερα.
Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705
Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο