Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-1998 ]

ΠΟΛ.1236/18.9.1998 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Τράπεζας Εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της

(Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών,καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Τράπεζας Εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1106987/4677/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α1

ΠΟΛ.: 1236

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών καθώς και της ενδοκοινοτικής αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, για τις ανάγκες της τράπεζας εμπορίου και ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και του αλλοδαπού προσωπικού της.

1. Με το Ν.2380/1996 (ΦΕΚ 38/Α'/7.3.1996) κυρώθηκε η συμφωνία για την ίδρυση της "Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου", η οποία εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Ηρακλείου 47, 546 23, Θεσ/νίκη) και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.

2. Με τα άρθρα 44 και 52 της παραπάνω συμφωνίας ορίζονται, αντίστοιχα, το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας, θεωρουμένης της Τράπεζας αυτής ως Διεθνούς Οργανισμού και των φορολογικών απαλλαγών που απολαμβάνει, οι οποίες θα καθορισθούν ακριβέστερα στη συμφωνία έδρας της Τράπεζας, η οποία
πρόκειται να κυρωθεί με νόμο.

3. Στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου (Ν.2380/1996) προβλέπεται η ρύθμιση, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, των λεπτομερειών εφαρμογής των φορολογικών απαλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 52 της κυρούμενης, με το νόμο αυτό, ιδρυτικής συμφωνίας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μεταξύ των προβλεπομένων από το άρθρο 52 της συμφωνίας φορολογικών απαλλαγών, περιλαμβάνονται και απαλλαγές από ΦΠΑ, κατά την αγορά αγαθών από το εσωτερικό της χώρας και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επίσης και απαλλαγές κατά τη λήψη υπηρεσιών,
παρακαλούνται οι Φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης προς την Τράπεζα των απαλλαγών από ΦΠΑ (Τράπεζα, Υπουργείο Εξωτερικών, προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών) να εφαρμόζουν ανάλογα τη διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, που ορίζεται με τις ήδη εκδοθείσες υπ' αριθ. Π.7089/703/1986, 1143550/12177/
/ΠΟΛ.1285/1994 και 1010131/402/468/Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Διπλωματικές Υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. ββ' της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο