Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-09-1998 ]

ΠΟΛ.1234/15.9.1998 Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9, αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998

(Τρόπος και χρόνος αποστολής των Εντύπων Ε9, αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1105029/1616/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1234

ΘΕΜΑ: Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 αρχικών και τροποποιητικών- συμπληρωματικών δηλώσεων οικον. έτους 1998.

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 1042676/716/ΠΟΛ.1101/Α0012/31.3.1998 και 1062059/1005/Α0012/διαταγών μας, σας στέλνουμε την παρούσα, με την οποία σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο αποστολής των Εντύπων Ε9, των αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998, προς επεξεργασία στο ΚΕΠΥΟ.

1. Τα αποσυσχετισθέντα Εντυπα Ε9 αρχικών και τροποποιητικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998, πρέπει να αποσταλούν σε χωριστά πακέτα ως εξής:

Δηλώσεις "ΜΕ ΑΦΜ" και Δηλώσεις "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ".

2. Τα πακέτα σε κάθε περίπτωση, θα είναι δεσμίδες των 100 Δηλώσεων. Η αρίθμηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1062059/1005/Α0012/διαταγή μας.

3. Κάθε πακέτο εξωτερικά θα αναγράφει:
α) Τον κωδικό της ΔΟΥ.
β) Οτι πρόκειται για Δηλώσεις Ε9, οικονομικού έτους 1998.
γ) Την κατηγορία ("ΜΕ ΑΦΜ" ή "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ").
δ) Τον ακριβή αριθμό των Εντύπων Ε9.

4. Κάθε αποστολή πακέτων των Εντύπων Ε9 θα συνοδεύεται απαραίτητα με διαβιβαστικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα των Εντύπων Ε9 ανά κατηγορία ("ΜΕ ΑΦΜ" ή "ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ").

5. Τα πακέτα, θα τοποθετούνται σε σάκους διακίνησης, με εμφανή εξωτερική ένδειξη ότι περιέχουν μόνο Εντυπα Ε9 αρχικών και τροποποιητικών - συμπληρωματικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 1998.

6. Η αποστολή των παραπάνω εντύπων προς το ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30.9.1998. Επίσης, μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει να ολοκληρωθεί η αποστολή των υπόλοιπων Εντύπων Ε9 των αρχικών εκπροθέσμων Δηλώσεων ή των τροποποιητικών - συμπληρωματικών ή λανθασμένων κ.λπ. οικονομικού έτους 1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο