Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-1998 ]

ΠΟΛ.1231/7.9.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεων

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1101672/625/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1231

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 64 ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α'/27-8-98).

Με την υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/εγκύκλιο διαταγή μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις τις σχετικές με την απαλλαγή των αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στην ανάλυση της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, σχετικά με τον τετραπλασιασμό του ισχύοντος συντελεστή Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες, σας κάναμε γνωστό ότι η διάταξη αυτή επρόκειτο να αντικατασταθεί, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας.
Ηδη, με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών κ.λπ." που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/Α'/27.8.1998, από την οποία προκύπτει ότι:

α) Καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, με την οποία τετραπλασιάζεται ο ισχύων συντελεστής Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες. Για τις υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε στο χρονικό διάστημα ισχύος της διάταξης αυτής, θα διενεργείται οίκοθεν νέα εκκαθάριση και διαγραφή ή επιστροφή του επιπλέον βεβαιωθέντος ή καταβληθέντος, κατά περίπτωση, φόρου, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο διαδικασίας βρίσκονται οι υποθέσεις αυτές (εκκρεμείς στις ΔΟΥ ή στα Διοικητικά Δικαστήρια και περαιωμένες).

β) Προβλέπεται επιβολή Φ.Μ.Α. με μειωμένο συντελεστή στο μισό του ακεραίου που ισχύει (δηλαδή 4,5% ή 5,5%) κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων που πραγματοποιείται από Φυσικά Πρόσωπα αγρότες ή Νομικά Πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες, εφόσον αυτοί έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο απαλλαγής (σε στρέμματα ή αξία) με βάση τις διατάξεις του Ν.634/1977, όπως ισχύει. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/προαναφερθείσα εγκύκλιο διαταγή μας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο