Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2013 ]

Ν.Α.Τ. αρ. πρωτ.: 123101/3.12.2013 Προϋπόθεση χορήγησης του ΕΚΑΣ, από 01 Ιανουαρίου 2014

(Προϋπόθεση χορήγησης του ΕΚΑΣ, από 01 Ιανουαρίου 2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς 03/12/2013
Αρ. Πρωτ 123101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1,
Τηλέφωνα : 210-4149252

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Προϋπόθεση χορήγησης του ΕΚΑΣ, από 01 Ιανουαρίου 2014

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/31/12/2012, Τεύχος Πρώτο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ. 256/ τ. Α΄/31.12.2012), σύμφωνα με την οποία, η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ. 4, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της με ημερομηνία 19/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄, 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011 (Α΄,170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011».

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ε. Κ. Α. Σ. από 01/01/2014 και μετά – εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία λαμβάνουν σύνταξη (γήρας – αναπηρία - θάνατος).

Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης του.

Για όσους λοιπόν συνταξιούχους, την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης χορήγησης του Ε .Κ .Α. Σ. η 31/12/2013.

Τα ανωτέρω για ενημέρωση και άμεσες ενέργειες σας.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο