Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-1998 ]

ΠΟΛ.1229/3.9.1998 Εισιτήρια συναυλιών - Θεώρηση - Τρόπος έκδοσης

(Εισιτήρια συναυλιών - Θεώρηση - Τρόπος έκδοσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1100836/606/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1229

ΘΕΜΑ: Εισιτήρια συναυλιών - Θεώρηση - Τρόπος έκδοσης.

Σχετικά με τη θεώρηση και τον τρόπο έκδοσης των εισιτηρίων των συναυλιών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1), 18 (παρ. 2) και 19 (παρ. 1Β') του ΚΒΣ, προκύπτει ότι για τα θεάματα εκδίδονται θεωρημένες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών με τη μορφή εισιτηρίων, τα οποία είναι δίπτυχα ή τρίπτυχα. Το ένα εξ αυτών παραμένει στο στέλεχος, ως δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία.

2. Σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), εκτός των άλλων, αναγράφεται και η ημερομηνία έκδοσης αυτών. Ειδικά για τα εισιτήρια θεαμάτων, όπως από τη διοικητική πρακτική γίνεται δεκτό, ως ημερομηνία έκδοσης αναφέρεται πάντοτε η ημερομηνία τέλεσης του θεάματος, είτε αυτά αφορούν εισιτήρια συναυλιών ή θεάτρων, είτε ποδοσφαιρικών κ.λπ. αγώνων, γιατί, όπως είναι γνωστό, τα εισιτήρια των θεαμάτων σε πάρα πολλές περιπτώσεις προεκδίδονται και παραδίδονται στους θεατές πριν από την τέλεση του θεάματος.

3. Τα εισιτήρια εκδίδονται τουλάχιστον δίπτυχα, το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον πελάτη και το άλλο παραμένει ως στέλεχος και δικαιολογητικό εγγραφής των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία. Στο αντίτυπο για τον πελάτη επιτρέπεται να υπάρχει μικρό διάστικτο τμήμα, το οποίο αποκόπτεται κατά την είσοδο του θεατή προς ακύρωση του εισιτηρίου. Στον πελάτη πρέπει να παραδίδεται το πλήρες αντίτυπο, το οποίο θα φέρει όλα τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, τον αριθμό του εισιτηρίου και την αξία αυτού.
Επισημαίνεται ότι και στο αντίτυπο που παραμένει ως στέλεχος πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, ο αριθμός του εισιτηρίου και η αξία αυτού, γιατί έχει διαπιστωθεί θεώρηση εισιτηρίων των οποίων τα στελέχη δεν αναγράφουν τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, καθώς και περιπτώσεις θεώρησης εισιτηρίων τα οποία δεν έχουν αντίτυπο ως στέλεχος.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα εισιτήρια εκδίδονται τρίπτυχα, δηλαδή και το τρίτο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την ακύρωση του εισιτηρίου, είναι πανομοιότυπο με αυτό που παραδίδεται στον πελάτη (ακροατή - θεατή), επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, να αναγράφεται σε κάθε ένα απ' αυτά ο προορισμός τους, π.χ. στέλεχος για τον πελάτη (ακροατή), για τον έλεγχο εισόδου.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή, κατά τη θεώρηση, η διάτρητη παράσταση να καλύπτει ολόκληρο το εισιτήριο, δηλαδή να μην παραμένει τμήμα του εισιτηρίου χωρίς να φέρει διάτρηση, οι δε εκμεταλλευτές θεαμάτων να τυπώνουν εισιτήρια των οποίων το συνολικό μήκος να είναι ανάλογο της διάτρητης παράστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο