Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 26.11.2013 Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου

(Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375377
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Με τις διατάξεις των περιπτ. α, β και δ της παραγρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2238/1994 οι οποίες ισχύουν από 1/8/2013 και μετά.

1. Συγκεκριμένα, τα φύλλα ελέγχου οριστικοποιούνται κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού αποδοχής ή με την ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β ή με την μη άσκηση ή άσκηση εκπρόθεσμης προσφυγής.

Περαιτέρω, ο φόρος που βεβαιώνεται:

α) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν,

β) με βάση πρακτικό αποδοχής και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν και

γ) με βάση απόφαση δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των δύο δόσεων που ίσχυε πριν.

Τέλος, ο φόρος που βεβαιώνεται βάση προσωρινού φύλλου ελέγχου και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν.

2. Με τις διατάξεις της περιπτ. ε της παραγρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, οι πιο πάνω τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013 και αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013.

3. Με τον όρο «πράξεις», διευκρινίζεται ότι νοούνται οι πράξεις της φορολογικής διοίκησης, όπως είναι η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, η παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, η έκδοση φύλλων ελέγχου, οι οίκοθεν βεβαιώσεις της Φορολογικής Διοίκησης βάση λοιπών στοιχείων που διαθέτει κλπ και όχι οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και αφορά σε φύλλα ελέγχου που εκδόθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου 2013, καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο