Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ2-2757/26.11.2013 Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ

(Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ)

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αθήνα, 26/11/2013
Α.Π. : Φ2-2757

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Αθ. Δέσης
Τηλ.: 210-3893190
Fax: 210 3301789
e-mail: [email protected]

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τους «Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» (ΥΑ Α2 –861/14.8.2013, ΦΕΚ 2044/Β/2013), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, στα λοιπά σημεία σφράγισης, εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου (άρθρο 106), διευκρινίζουμε ότι:

i. Οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ισχύουν μετά τη δημοσίευσή τους.

ii. Για όλα τα όργανα που εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, τα λοιπά σημεία σφράγισης, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, σφραγίζονται με μέριμνα του πρατηριούχου ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

iii. Σε κάθε περίπτωση οι σφραγίδες για την ως άνω σφράγιση θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς. Δείγματα των σφραγίδων καθώς και οι αριθμοί σειράς που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενεργούν τις εν λόγω σφραγίσεις.

iv. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προς τις ελεγκτικές αρχές, των παρ. 3γ και 3δ του άρθρου 107 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ «Τεκμηρίωση αντλιών υγρών…» γίνονται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που διενήργησαν τη σχετική σφράγιση.

v. Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου.

vi. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.Ο Γεν. Γραμ. Εμπορίου
Στέφ. ΚομνηνόςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο