Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-1998 ]

ΠΟΛ.1225/20.8.1998 Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος

(Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.:1096288/1522/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1225

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, ειδικά προκειμένου για τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 800.000 δρχ., εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει γι' αυτά τα πρόσωπα μία από τις περ. α', β', στ', ζ' ή ια' αυτής της παραγράφου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2434/1996 δόθηκε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) στους χαμηλοσυνταξιούχους. Προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα αυτό στους δικαιούχους για το έτος 1998, υποχρεούνται να προσκομίσουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, η οποία αφορά
εισοδήματα του έτους 1996 κ.ο.κ.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, ειδικά για φορολογούμενο με εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του ίδιου άρθρου, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημά του, αυξάνεται κατά 300.000 δρχ. με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.

5. Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, ειδικά για φορολογούμενο που απόκτησε εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις μέχρι του ποσού του 1.300.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1997 και 1.355.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1998, δεν προκύπτει φόρος, γίνεται δεκτό, σε περίπτωση υποβολής αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να μην επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, ειδικά για τις παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή τους μισθωτούς ή συνταξιούχους που αποκτούν αποκλειστικά και μόνο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

6. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα του οικονομικού έτους 1997 και επόμενα και για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την έκδοση αυτής της διαταγής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο