Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-1998 ]

ΠΟΛ.1220/6.8.1998 Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσοτέρων ετών

(Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσοτέρων ετών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Αυγούστου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1092627/1482/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1220

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσότερων ετών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με την υπ' αριθ. 338/1998 Γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι στην περίπτωση που η βεβαίωση του φορολογούμενου αναγράφει ότι εισέπραξε μέσα στο 1996 το ποσό Α ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1995 και το ποσό Β ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1996, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 και θα θεωρηθεί ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξης, δηλαδή το έτος 1996, για ολόκληρο το ποσό (Α+Β). Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της σε σχετικές περιπτώσεις.


Αρ. Γνωμ. 338/1998

Περίληψη Ερωτήματος: Ποιος ο χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Επί του παραπάνω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος, θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του παραπάνω νόμου, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύει εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών και καταβάλλεται μεταγενέστερα, κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί.
α) Στο έτος της είσπραξης και το αμέσως προηγούμενο, σε περίπτωση εργασίας δύο (2) ετών.
β) Στο έτος της είσπραξης και τα αμέσως δύο (2) προηγούμενα, σε περίπτωση εργασίας τριών (3) ή περισσοτέρων ετών.
Στην περίπτωση του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρεται η ερωτώσα Υπηρεσία, έχουμε βεβαίωση αμοιβών, στην οποία αναγράφεται ότι ο φορολογούμενος εισέπραξε μέσα στο 1996 το ποσό των 2.300.000 δρχ. ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1995 και το ποσό των 3.061.425 δρχ. ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1996. Και τα δύο ποσά, τα οποία εισέπραξε το έτος 1996 ο φορολογούμενος, δεν αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών, αλλά το ποσό των 2.300.000 δρχ. αντιπροσωπεύει εργασίες του έτους 1995 και το ποσό των 3.061.425 δρχ. αντιπροσωπεύει εργασίες του έτους 1996. Θα εφαρμοστεί, επομένως, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 και θα θεωρηθεί χρόνος κτήσεως των παραπάνω αμοιβών ο χρόνος κατά τον οποίο εισπράχθηκαν οι αμοιβές αυτές, ήτοι το έτος 1996. Δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν οι διατάξεις
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, διότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εισπράξεως αμοιβών που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει η ανωτέρω διδόμενη απάντηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο