Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2013 ]

ΠΟΛ.1227/3.10.2013 Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ)

(Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 3-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375891
FAX:2103375834
e-mail: d13.e9[email protected]

ΠΟΛ 1227/2013

Θέμα: Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ).

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή ΕΕΤΑ σε περιπτώσεις βιομηχανικών ή γεωργικών κτιρίων σας επισημαίνουμε ότι:

Από τις διατάξεις της περ.8 (υποπερ.εε') της υποπαραγράφου Α7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) προβλέπεται ότι από το ΕΕΤΑ απαλλάσσονται τα ακίνητα για τα οποία στο πεδίο χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε γεωργική ή βιομηχανική χρήση (και όχι γενικά οποιοδήποτε γεωργικό ή βιομηχανικό κτίριο, όπως ίσχυε στο ΕΕΤΗΔΕ). Για τα ακίνητα αυτά οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί δεν περιλαμβάνουν ΕΕΤΑ.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία για απαλλαγή των ακινήτων που έχουν γεωργική ή βιομηχανική χρήση.

Συνεπώς, εφόσον έχει επιβληθεί ΕΕΤΑ, τούτο δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται από τις Δ.Ο.Υ..

 
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο