Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2013 ]

Αρ. πρωτ.: οικ.556883/6897/1.11.2013 Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας

(Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 01-11-13
ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.556883/6897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών Πινάκων των Δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας.

ΣΧΕΤ.: α. Έγγραφο της Υπηρεσίας μας με Αρ. Πρωτ. Οικ. 14932/1083/2.4.2013
β. π.δ 118/2006 (Α΄119)

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 9 του π.δ. 118/06 όπως ισχύει, υπάρχει υποχρέωση να διατηρείται ελάχιστη στάθμη προϊόντος στις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, ύψους κατά ελάχιστο 10 εκατοστών ώστε η διακίνηση καυσίμου στις δεξαμενές να γίνεται άνωθεν της στάθμης αυτής. Κατά την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών και συγκεκριμένα για την αποτύπωση των δεδομένων των ογκομετρικών πινάκων, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω θα πρέπει η αποτύπωση του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής καυσίμου, να αρχίζει από την στάθμη των 10 εκατοστών. Στην παράγραφο 5 του (α) σχετικού εγγράφου μας, που αναφέρεται σε αυτήν την στάθμη, η αναγραφή 10mm αποτελεί τυπογραφικό λάθος. Το ορθό είναι 10 εκατοστά.

2. Σύμφωνα με την Απόφαση Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αποδεκτοί υπάρχοντες ογκομετρικοί πίνακες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Απόφαση αυτή. Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή του ογκομετρικού πίνακα θα πρέπει να προκύπτει και η κατηγοριοποίηση του ως υπάρχων ή νέος ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Ογκομετρικός πίνακας για τον οποίο δεν προκύπτει η ανωτέρω κατηγοριοποίηση, μετά και από την παροχή τυχόν επιπρόσθετων διευκρινήσεων, δεν είναι αποδεκτός.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο