Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-1998 ]

ΠΟΛ.1210/28.7.1998 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α), που αφορούν την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων ΚΒΣ

(Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α), που αφορούν την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων ΚΒΣ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 28 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1088966/540/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1210

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α), που αφορούν την ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ.

Με αφορμή ερωτήματα προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα και ειδικότερα σε σχέση με τις Α.Π.Υ. των επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ.186/1992, διευκρινίζουμε τα εξής: Από 1.1.1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθείσες οι Α.Π.Υ. των παραπάνω επιτηδευματιών, στις οποίες απεικονίζονται οι υπηρεσίες που καταχωρούνται στο τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο. Αυτονόητο καθίσταται ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις οι Α.Π.Υ. που τυχόν εκδίδουν οι επιτηδευματίες αυτοί για υπηρεσίες διάφορες αυτών που αφορούν το πρόσθετο βιβλίο και, κατά συνέπεια, οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά την 1.1.1998, ανεξάρτητα από το χρόνο θεώρησής τους.

Παράδειγμα

Ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες πλυντηρίου ρούχων και εκμίσθωσης ομπρελών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο "πακέτο" και επομένως δεν έχουν αναγραφεί στο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας).
Οι Α.Π.Υ. που εκδίδονται για τις συγκεκριμένες μόνο υπηρεσίες μπορούν να φέρουν θεώρηση και προ της 31.12.1996 εφόσον εκδίδονται από θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή και χειρόγραφα όταν καλύπτονται συναλλαγές εκτός πεδίου εφαρμογής φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) (συναλλαγές εκτός εγκατάστασης, βλάβη φ.τ.μ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο