Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2013 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 254 ΕΞ 15.5.2013 Μεταβιβάσεις εξοπλισμών

(Μεταβιβάσεις εξοπλισμών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 254 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)
 
Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
 
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
 
ΕΡΩΤΗΜΑ


Τράπεζα επιθυμεί να εκχωρήσει σε τρίτο τις απαιτήσεις της από καταγγελμένες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεταβιβάζοντας συγχρόνως και τον εξοπλισμό που είχε αποτελέσει αντικείμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τον οποίο δεν έχει ανακτήσει. Ερωτάται αν σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης και μεταβίβασης των κινητών με την έκδοση Τιμολογίου Πώλησης - Δελτίου Αποστολής για τον μεταβιβαζόμενο μη ανακτηθέντα εξοπλισμό (π.χ. μηχανήματα έργου, φορτηγά και λοιπό κινητό εξοπλισμό), διαγράφεται το πάγιο από τα εμπορικά της βιβλία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εξαρτάται από το Λογιστικό Πλαίσιο που εφαρμόζεται και τις οικονομικές πτυχές της σύμβασης μεταβίβασης. Αν για παράδειγμα η Τράπεζα εφαρμόζει Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και η σύμβαση είναι χρηματοδοτική όπως αναφέρεται στο ερώτημα, τα εκμισθωμένα πάγια δεν εμφανίζονται στα βιβλία της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα διαγραφής των παγίων.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο