Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-1998 ]

ΠΟΛ.1199/7.7.1998 Απόδοση ΑΦΜ

(Απόδοση ΑΦΜ )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 7 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ. 1072422/2873/Δ-Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1199

ΘΕΜΑ : Απόδοση ΑΦΜ.

Απαντώντας στο υπ' αριθ. 355/18.6.1998 έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε να μην αναγράφεται ο ΑΦΜ στις αιτήσεις που καταθέτουν οι πολίτες στη ΔΟΥ, για χορήγηση πιστοποιητικών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/Β'/13.3.1998 και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ σε όλα τα εκδιδόμενα από τις ΔΟΥ πιστοποιητικά, καθώς και στα αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι, κατά την υποβολή των αιτήσεων, πρέπει να αναζητείται η αναγραφή του ΑΦΜ του αιτούντος και στην περίπτωση που αυτός δεν διαθέτει, πρέπει να απαιτείται η συμπλήρωση της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) και η υποβολή της στο γραφείο Μητρώου της ΔΟΥ για τη χορήγησή του. Αιτήσεις χωρίς τον ΑΦΜ του αιτούντος δεν γίνονται δεκτές.

Οσον αφορά το θέμα της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 που καταθέτουν οι πολίτες και δηλώνουν ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η οποία θεωρείται από τη ΔΟΥ για να κατατεθεί στη συνέχεια ως πιστοποιητικό σε κάποια Δημόσια Αρχή, η δήλωση αυτή με τη θεώρησή της από τη ΔΟΥ αποτελεί πιστοποιητικό και πρέπει να αναγράφεται και επ' αυτής, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ο ΑΦΜ του υποβάλλοντος αυτήν.

Αναφορικά δε με το φόρτο εργασίας που επικαλείσθε ότι δημιουργείται κατά την παραλαβή των αιτήσεων ή δηλώσεων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, θέτουμε υπόψη σας ότι οι διατάξεις περί υποχρεωτικής απόδοσης και υποχρεωτικής αναγραφής ΑΦΜ, πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολό τους από όλες τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί ή
εντάσσονται σταδιακά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (ΤΑΧΙS), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Υπουργείου Οικονομικών, για την απόδοση ενιαίου και μοναδικού ΑΦΜ σε όσους συναλλάσσονται με τις ΔΟΥ ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο