Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-1998 ]

ΠΟΛ.1197/9.7.1998 Αύξηση ποσού για το οποίο δεν ενεργείται βεβαίωση στις ΔΟΥ τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, καθώς και για έσοδα Νομικών Προσώπων ή τρίτων

(Αύξηση ποσού για το οποίο δεν ενεργείται βεβαίωση στις ΔΟΥ τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, καθώς και για έσοδα Νομικών Προσώπων ή τρίτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1998
Αριθ. Πρωτ.:1082497/4061-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π 13/07/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ: 1197

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 39 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α') "Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις".

2. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας είσπραξης για τα έσοδα του Δημοσίου, ενόψει της εφαρμογής του προγράμματος "TAXIS" στις ΔΟΥ της χώρας.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Αυξάνουμε το ποσό για το οποίο δεν ενεργείται βεβαίωση στις ΔΟΥ τίτλων είσπραξης για έσοδα του Δημοσίου, καθώς και για έσοδα Νομικών Προσώπων ή τρίτων, εφόσον το οφειλόμενο κατά οφειλέτη ποσό δεν υπερβαίνει τις 9.000 δρχ.
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν.2065/1992.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.8.1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο