Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1998 ]

ΠΟΛ.1193/6.7.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 57335/30.6.1998 απόφασης

(Κοινοποίηση της υπ αριθ. 57335/30.6.1998 απόφασης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1078094/10645/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1193

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης.

1. Σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ' αριθ. 57335/30.6.1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 4 και 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998.
2. Με την πιο πάνω απόφαση καθορίζεται το ύψος καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων
ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων, παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή, σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998.

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων, παράλληλα με τη φορολογική απαλλαγή, σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998 57335/30.6.1998

Εχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
  2. Τις διατάξεις του Ν.2601/1998 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα τις παρ. 4 και 24 του άρθρου 8.


Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Το ύψος του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται, κατά περίπτωση, στον ΕΟΜΜΕΧ ή στις ΔΟΥ, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 24 του άρθρου 8 του Ν.2601/1998, για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς επιδότησης τόκων, παράλληλα με την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, καθορίζεται ως ακολούθως:

1. Ποσό 50.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού κόστους μέχρι και 100.000.000 δρχ.

2. Ποσό 100.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού κόστους άνω των 100.000.000 δρχ. μέχρι και 500.000.000 δρχ.

3. Ποσό 300.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού κόστους άνω των 500.000.000 δρχ. μέχρι και ένα δις δρχ.

4. Ποσό 500.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού κόστους άνω του ενός δις δρχ. μέχρι και πέντε δις δρχ.

5. Ποσό 1.000.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού κόστους άνω των πέντε δις δρχ. μέχρι και είκοσι πέντε δις δρχ.

6. Ποσό 1.500.000 δρχ. για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων άνω των είκοσι πέντε δις δρχ.

Αρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς επίσης και για τις αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης τόκων, που υποβάλλονται βάσει των διατάξεων του Ν.2601/1998. Δεν απαιτείται καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου για ένταξη επενδύσεων στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής, για τις οποίες δεν ζητείται επιδότηση τόκων. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι υπ' αριθ. 49573/2.8.1990, 3393/21.11.1994 και 1738/26.1.1995 Υπουργικές Αποφάσεις.

Αρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.

Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο