Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-1998 ]

ΠΟΛ.1192/3.7.1998 Εγκριση για μη επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 από μηχανικούς δημόσιους υπαλλήλους

(Εγκριση για μη επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 από μηχανικούς δημόσιους υπαλλήλους )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Ιουλίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1079740/1304/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1192

ΘΕΜΑ: Έγκριση για μη επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 από Μηχανικούς Δημόσιους Υπαλλήλους.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) με έγγραφό του μας γνώρισε ότι, κατά την έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών έτους 1997 μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, παραλείφθηκε από παραδρομή να συμπεριληφθεί σ' αυτές ποσό μιας διανομής του επιδόματος της παρ. 34 του άρθρου 27 του Ν.2166/1993, που καταβλήθηκε στις αρχές του 1997, επειδή θεωρήθηκε ότι είχε συμπεριληφθεί στις βεβαιώσεις του προηγούμενου έτους. Ο φόρος, όμως, που παρακρατήθηκε για το ποσό αυτό έχει αποδοθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι να μην δηλώσουν το υπόψη ποσό στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμώντας τους πιο πάνω λόγους, γίνεται δεκτό να παραλάβετε, μέχρι και την 31η Αυγούστου 1998, τις εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των μηχανικών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οικονομικού έτους 1998, προκειμένου να δηλώσουν το ποσό του επιδόματος του
άρθρου 27 του Ν.2166/1993, που δεν δηλώθηκε με τις αρχικές δηλώσεις, χωρίς να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι ή πρόστιμα, λόγω και του γεγονότος ότι η μη δήλωση του ποσού του επιδόματος αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων μηχανικών.

3. Διευκρινίζεται ότι στις συμπληρωματικές δηλώσεις, στους Κωδικούς Αριθμούς 301-302 που συμπληρώνονται, θα πρέπει να αναγράφεται το ολικό ποσό, όπως τελικά διαμορφώνεται. Δηλαδή, εφόσον έχει δηλωθεί με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος το ποσό της αρχικής βεβαίωσης, θα πρέπει στο ποσό που έχει αναγραφεί στους Κωδικούς Αριθμούς 301 ή 302 να συναθροιστεί και το καθαρό φορολογούμενο ποσό που αναγράφεται στη νέα συμπληρωματική βεβαίωση στην ένδειξη "ποσό συμπληρωματικής δήλωσης", υπόδειγμα της οποίας σας κοινοποιούμε με την παρούσα διαταγή. Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στους παραπάνω κωδικούς το ποσό της αρχικής βεβαίωσης, τότε πρέπει στο ποσό που έχει αναγραφεί στους Κωδικούς Αριθμούς 301 ή 302 να συναθροιστεί το συνολικό ποσό που αναγράφεται στη συμπληρωματική βεβαίωση.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία των βεβαιώσεων αυτών θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ, προκειμένου να ελεγχθεί η υλοποίηση των ανωτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο