Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12 1150847 ΕΞ 4.10.2013 Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών

(Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ12 1150847 ΕΞ2013                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

Πληροφορίες : Θανάσης Σαφαρής, Β. Γιοβά
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 -3375314
Fax: 210 -3375001                
          
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών.    
    
Σε συνέχεια των Δ12 1121500 ΕΞ 1.8.2013, Δ12 1124312  ΕΞ 7.8.2013, Δ12 1125315 ΕΞ 8.8.2013 και Δ12 1144717 ΕΞ 23.9.2013 διαταγών μας και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2013, τα προσκομιζόμενα από τους φορολογούμενους δικαιολογητικά, θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες σας για έλεγχο και πέραν της ημερομηνίας που είχε οριστεί με το Δ12 1144717 ΕΞ 23.9.2013 έγγραφό μας, δηλαδή την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.            
 
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και των στοιχείων των υποβληθεισών δηλώσεων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο με νέα στοιχεία, θα προχωράτε άμεσα στην οίκοθεν διόρθωση των δηλώσεων και την οριστικοποίησή τους, χωρίς να απαιτείται υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.   

          
Ακριβές Αντίγραφο                                                             
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                

Ο Γεν. Γραμματέας 
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο