Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 43214/3.10.2013 Χορήγηση προκαταβολής επί εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 3299/04 και 3908/11

(Χορήγηση προκαταβολής επί εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 3299/04 και 3908/11)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 3 -10-2013
Αρ.Πρωτ. 43214

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ    
 
Ταχ. Δ/νση: Nίκης 5-7    
Τ.Κ. 101 80
Πληροφορίες:     
Τηλέφωνο:210 3332261 - 62
Fax:210 3332264    

Θέμα: «Χορήγηση προκαταβολής επί εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 3299/2004 και 3908/2011».

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 18571/26.4.2013 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 90), σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προβούν στην έκδοση εγγυητικής επιστολής και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να προβαίνουν σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων.


Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χ.  ΜΠΑΝΟΣ
α.α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο