Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1998 ]

ΠΟΛ.1182/22.6.1998 Μη θεώρηση εισιτηρίων αγώνων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών 1998 "Fiba Worldbasket Hellas 1998"

(Μη θεώρηση εισιτηρίων αγώνων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών 1998 "Fiba Worldbasket Hellas 1998")

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1074786/462/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1182

ΘΕΜΑ: Μη θεώρηση εισιτηρίων αγώνων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών '98 "FIBA WORLDBASKET HELLAS '98".

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερ. γα' της περ. γ' και της περ. δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Τις διευκρινίσεις που δίδονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με το υπ' αριθ. 674/4.6.1998 έγγραφό της και ειδικότερα:

α) Οτι η εκτύπωση και παραγωγή των εισιτηρίων έχει ανατεθεί στο Εθνικό Νομισματοκοπείο της Τράπεζας Ελλάδος.
β) Οτι τα εισιτήρια έχουν ειδική κατασκευή και φέρουν κωδικούς ασφαλείας.

4. Την ανάγκη περιορισμού του φόρτου εργασίας των ΔΟΥ, με τη μη θεώρηση των εισιτηρίων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών 1998.
5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τα εισιτήρια αγώνων του 13ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών 1998, να εκδίδονται από μη θεωρημένα στελέχη, με την προϋπόθεση ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ως επίσημος διοργανωτής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Ανδρών:

α) Θα προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα επίσημα έγγραφα του Εθνικού Νομισματοκοπείου, με τον ακριβή αριθμό των εκτυπωθέντων εισιτηρίων ανά αγωνιστική ημέρα, πριν την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων.

β) Θα συντάξει σε δύο (2) αντίτυπα και θα προσκομίσει στη ΔΟΥ, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κατάσταση ανά αγωνιστική ημέρα, από την οποία θα προκύπτει το πλήθος των εκτυπωθέντων, των πωληθέντων και μη διατεθέντων κατ' αξία εισιτηρίων, τα τελευταία δε θα τεθούν στη διάθεση
της ΔΟΥ.

γ) Θα εφαρμοσθούν όλες οι λοιπές διατάξεις του ΚΒΣ, που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών, καθώς και το χρόνο διαφύλαξης (άρθρα 13, παρ. 1,2 και 3, 18, παρ. 1,3 έως και 7 και 21).

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο