Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2013 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5033892 ΕΞ 20.9.2013 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013/23.08.2013 Α.Υ.Ο.- Μείωση εγγυήσεων εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων που κατέχουν πιστοποιητικά τύπου «AEOS» ή «AEOF»

(Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013/23.08.2013 Α.Υ.Ο.- Μείωση εγγυήσεων εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων που κατέχουν πιστοποιητικά τύπου «AEOS» ή «AEOF»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5033892 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Tαχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013/23.08.2013 Α.Υ.Ο.- Μείωση εγγυήσεων εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων που κατέχουν πιστοποιητικά τύπου «AEOS» ή «AEOF»

ΣΧΕΤ.:Η αρ.πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5030845 ΕΞ 23.8.2013 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β) "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων", η οποία δημοσιεύθηκε την 5.09.2013 στο Φ.Ε.Κ. 2192, Τεύχος Β.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο., το ποσό της εγγύησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της αρ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο, μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στις περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κοινοτικών οχημάτων είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφαλείας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο