Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ18Α 5033922 ΕΞ 17.9.2013 Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

(Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ18Α 5033922 ΕΞ2013
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Κούκουνα
Β.Ζαρκαδούλα
Τηλέφωνο : 210 6987503 210 3642570
Fax:2106987506
E-mail: [email protected]
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

Σχετ : α) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ 24.1.2013 ΔΥΟ.
β) Η αριθμ. ΠΟΛ.1105/13.5.2013.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα το άρθρο 18 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α') στις τελωνειακές αρχές και το άρθρο 38 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α') στις τελωνειακές και φορολογικές αρχές, διαβιβάζεται συνημμένα η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5027038 ΕΞ 17.7.2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 1869, τεύχος Β' της 31-7-2013 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με κωδικό αριθμό ΑΔΑ: ΒΛΩΡΗ-6Ρ3, για ενημέρωση και εφαρμογή. Με την ως άνω ΑΥΟ και για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, εξειδικεύεται ο όρος της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής για τη χορήγηση των εν λόγω απαλλαγών. Ωστόσο, θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μετά την έκδοση της Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο