Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-1998 ]

ΠΟΛ.1178/10.6.1998 Βεβαίωση οφειλών από δάνεια του Ν.Δ.1138/1972

(Βεβαίωση οφειλών από δάνεια του Ν.Δ.1138/1972 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Ιουνίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1061987/3118-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.17/06/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση οφειλών από δάνεια ν.δ. 1138/72.

Η ΕΚΤΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 του Ν.2198/1994 και 18 του Ν.2322/1995, συνέταξε και απέστειλε στις αρμόδιες ΔΟΥ, προς βεβαίωση, χρηματικούς καταλόγους με τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 55 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ". Τα ποσά που εμφανίζονται στον τίτλο είσπραξης προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε τρίτους από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1138/1972. Αυτά αναλύονται σε ποσά υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώνονται στον ΚΑΕ 3917 και ποσά υπέρ της ΕΚΤΕ, τα οποία κατά την είσπραξή τους από τις ΔΟΥ αποδίδονται στην ΕΚΤΕ. Η ΕΚΤΕ, με σχετικό έγγραφό της, μας γνώρισε ότι ορισμένες ΔΟΥ δεν έχουν προβεί στη βεβαίωση των απαιτήσεων αυτών, αν και η αποστολή των σχετικών χρηματικών καταλόγων έγινε το Φεβρουάριο με Μάρτιο του έτους 1996. Παρακαλούνται οι ΔΟΥ, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τη βεβαίωση των απαιτήσεων αυτών, να μας το θέσουν υπόψη, προκειμένου να βοηθήσουμε στην επίλυσή του. Σε διαφορετική περίπτωση, να προβούν στην άμεση βεβαίωση αυτών, επιστρέφοντας ένα αντίγραφο της περιληπτικής κατάστασης, που συνοδεύει τον τίτλο είσπραξης (χρηματικό κατάλογο), στην ΕΚΤΕ που τον εξέδωσε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο