Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-1998 ]

ΠΟΛ.1175/12.6.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2601/1998 - Οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί υπάγονται σε ΕΦΤΕ από την υπαγωγή τους στο Ν.2076/1992

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.2601/1998 - Οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί υπάγονται σε ΕΦΤΕ από την υπαγωγή τους στο Ν.2076/1992 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 12 Ιουνίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1070866/851/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ε.Φ.

ΠΟΛ.: 1175

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2601/1998.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α'/15.4.1998) "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για
την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η οποία αναφέρεται στην υπαγωγή σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των αμιγών Πιστωτικών Συνεταιρισμών του Ν.1667/1986, που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Πιστωτικά Ιδρύματα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 6-16 του Ν.1676/1986, όπως ισχύουν, περί επιβολής ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Πιστωτικών Συνεταιρισμών του Ν.1667/1986 και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά
τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του Ν.2076/1992 από την Τράπεζα της Ελλάδος, από τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
Επομένως, οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ως Πιστωτικά Ιδρύματα του Ν.2076/1992, κατόπιν σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του Ν.2076/1992, υπάγονται στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών από τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους ως Πιστωτικά Ιδρύματα του νόμου αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο