Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 1910/30.8.2013 Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ

(Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 30/8/2013
Αριθ. Πρωτ. : 1910

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210- 38 08 664
Fax : 210- 38 03 422

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με αρ. Πρωτοκόλλου Κ2 - 5794/28.8.2013 ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ το περιεχόμενο της οποίας έτυχε παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005, ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου, «μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου καθώς και τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα ημεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές μονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.»

Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στα Επιμελητήρια δεν έχει καταργηθεί από καμία διάταξη νόμου.

Ομοίως δεν έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων όπως αυτή ρητά επιβάλλεται στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου, η οποία εξάλλου είναι και ο κυριότερος πόρος για την ομαλή και πλήρη λειτουργία των επιμελητηριακών δομών.

Συνεπώς υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση , δια μέσω της συνεπούς και έγκαιρης καταβολής των ετησίων συνδρομών όλων των μελών των Επιμελητηρίων να συνεισφέρουν ετησίως και αναλογικά προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία αυτών.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο