Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2013 ]

Αριθ.πρωτ.: Δ.ΤΕΦ Β' 1119452 ΕΞ 26.7.2013 Οφειλή ή μη τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας οχήματος για διαγραφή του λόγω εξαγωγής στην αλλοδαπή

(Οφειλή ή μη τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας οχήματος για διαγραφή του λόγω εξαγωγής στην αλλοδαπή)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Αριθ.Πρωτ:Δ.ΤΕΦ Β' 1119452 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’                                                                                                                   

Ταχ.Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ.: 10672 ΑΘΗΝΑ                                           
Πληροφορίες: Σ. Κολιοπούλου
Τηλέφωνο: 210- 3644781                                      
FAX: 210-3642251    

ΘΕΜΑ :Οφειλή ή μη τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας οχήματος για διαγραφή του λόγω εξαγωγής στην αλλοδαπή.
ΣΧΕΤ. :Το με υπ’ αριθμ πρωτ 10688/5.7.2013 έγγραφό σας .

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τα διαλαμβανόμενα στο υπ ΄αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β’ 1051842 ΕΞ 2013 έγγραφό μας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε εσάς (αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για την εκ νέου ενημέρωσή σας), σε κάθε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας διαφοροποιούνται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της διαγραφής του λόγω εξαγωγής του οχήματος, το οποίο εν συνεχεία θα εξαχθεί από τη χώρα και για το οποίο θα εκδοθεί στη συνέχεια νέα άδεια κυκλοφορίας στη χώρα όπου θα εισαχθεί, πρέπει πρώτα να γίνει άρση της ακινησίας αυτού, βάσει των στοιχείων του οχήματος με τα οποία είναι αυτό  καταχωρημένο στο σύστημα κατά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθ’ όσον δεν προβλέπεται κάποια κατ΄ εξαίρεση διαφορετική αντιμετώπιση όπως στην περίπτωση της παράδοσης ενός οχήματος στην ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) για απόσυρση (σχετ. εγκύκλιος  ΠΟΛ.1050/15.3.2011).

Κατόπιν αυτού γίνεται αντιληπτό ότι οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας του οχήματος, λόγω εξαγωγής.
  

Ακριβές αντίγραφο                                   
Η Προϊστ. της Γραμματείας                                      

Ο Αναπλ. Γεν. Δ/ντης Φορολογίας
Γεώργιος Κριτσέλης


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο