Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β1125931 ΕΞ 7.8.2013 Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/2013

(Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/2013)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 7.8.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Β1125931ΕΞ2013      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4              
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                   
Πληροφορίες : Φ. Αθανασάκη
Τηλέφωνο: 210- 3647202-5                                         
Fax: 210- 3645413                           
e-mail: [email protected]                              

Θέμα: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1066/2013.
      
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναπροσάρμοσε, από 19-7-2013 την κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής της παραγρ.3 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για επανεξέταση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών έτους 2013,  που αρχικά εκτιμήθηκε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί  κατόπιν ελέγχου, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η επιστροφή χωρίς την διενέργεια ελέγχου για όσους αγρότες σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τη δικαιούνται.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και με δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις η αρμοδιότητα ελέγχου ανήκει σε άλλη Δ.Ο.Υ. από αυτή της υποβολής των αιτήσεων, διευκρινίζουμε επίσης ότι, σε όσες περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων που εμφανίζονται στις αιτήσεις επιστροφής και της κανονικής αξίας που προσδιορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, δικαιολογείται από διασταυρωτικό έλεγχο της Δ.Ο.Υ. υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, ανάλογα με διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά που ισχύουν στην περιοχή αρμοδιότητας των εν λόγω Δ.Ο.Υ., δεν είναι απαραίτητο να αποστέλλονται οι αιτήσεις στις Δ.Ο.Υ. ελέγχου, αλλά είναι δυνατή η επιστροφή από τις Δ.Ο.Υ. υποβολής των αιτήσεων, με σχετική αιτιολόγηση.   

                            
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χ. Θεοχάρης
        
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο