Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/3/133/2.08.2013 Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε.

(Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 02/08/2013
Αριθμ. Πρωτ.:Γ99/1/133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ


ΘΕΜΑ : Δυνατότητα άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε..
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/107/23-5-2012 Γενικό Έγγραφο.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.Α/18-4-2013) με θέμα «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» «Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. ΙΑ΄ περίπτωση 3 του ν.4052/2012 που σας κοινοποιήθηκαν με το ανωτέρω σχετικό Γενικό  Έγγραφο επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις για δυνατότητα προσφυγής Διευθυντή κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. στα Διοικητικά Δικαστήρια, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000,00 ευρώ.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τα ανωτέρω αντικαθίστανται ως εξής :

«3. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν.1649/1986 (Α΄ 149) και καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3900/2010, επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.».

Κατά συνέπεια μετά την αντικατάσταση (προσθήκη) των κοινοποιούμενων διατάξεων για τις περιπτώσεις αποφάσεων Τ.Δ.Ε. που  εκδίδονται από 18/4/2013 και μετά, εφόσον το αντικείμενο είναι άνω των 2.000,00 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα αλλά έχουν όμως οικονομικές συνέπειες, η προσφυγή Διευθυντή κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι εφικτή και νόμιμη.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο