Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-1998 ]

ΠΟΛ.1159/29.5.1998 Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων

(Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29/5/1998
Αρ.πρωτ.:1064241/22813/1319

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜ.ΠΕΡ.& ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δ'

ΠΟΛ.: 1159

ΘΕΜΑ: Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων.

Στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 για τη δημιουργία συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών γεωτεμαχίων, απαιτούνται ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για τις περιοχές της αρμοδιότητάς σας, οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα πρέπει να μας σταλούν άμεσα, το αργότερο εντός 10 ημερών μέσω Fax (52.34.003, 52.30.044, 52.22.255), λόγω του επείγοντος του θέματος, είναι τα εξής:

1. Για κάθε Δήμο ή Κοινότητα ή Οικισμό καταγραφή των περιοχών εκτός Αντικειμενικού Συστήματος ανά τοπωνύμιο με περιγραφή των ορίων της περιοχής κάθε τοπωνυμίου με φυσικά ή τεχνητά όρια (π.χ. ρέμα, ποτάμι, θάλασσα, Εθνική - Επαρχιακή - Κοινοτική - Αγροτική οδός, σιδηροδρομική γραμμή, γέφυρα κ.λπ.). Η περιγραφή θα πρέπει να είναι συνοπτική και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απαιτείται η χρήση χάρτη.
Περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει τοπωνυμία, θα αναφέρονται ως λοιπή περιοχή με περιγραφή, όμως, των ορίων τους κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας, δεν είναι δυνατό να γίνει σαφής περιγραφή των ορίων κάποιας περιοχής, μπορεί να ομαδοποιούνται όμορες περιοχές, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μεγαλύτερη περιοχή με σαφή όρια, στην οποία θα αναφέρονται (περιλαμβάνονται) περισσότερα του ενός τοπωνύμια.

2. Μετά την καταγραφή των πιο πάνω περιοχών ανά Δήμο, Κοινότητα και Οικισμό, θα πρέπει να αναφερθούν:

α) Η μικρότερη (χαμηλότερη) απαντώμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα και κατά κανόνα μη καλλιεργούμενα, δηλαδή χέρσα, είτε λόγω μη καλλιέργειάς τους επί πολλά χρόνια, είτε λόγω μη
καλλιέργειάς τους γιατί δεν είναι πρόσφορα για καλλιέργεια. Η πιο πάνω τιμή θα αναφέρεται ανά Δήμο, Κοινότητα και Οικισμό, με αναγραφή και του τοπωνυμίου ή των τοπωνυμιών των περιοχών όπου η τιμή αυτή απαντάται.

β) Η μεγαλύτερη (υψηλότερη) απαντώμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα, αλλά ευρισκόμενα κοντά σε εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών περιοχές. Και πάλι η πιο πάνω τιμή θα αναφέρεται ανά Δήμο, Κοινότητα ή Οικισμό, με αναγραφή και του τοπωνυμίου ή των τοπωνυμιών όπου η τιμή αυτή απαντάται.

γ) Η συνήθως απαντώμενη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης σε κάθε Οικισμό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο