Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-1998 ]

ΠΟΛ.1158/29.5.1998 Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1998

(Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1064251/3235-25/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/νση Τελών & Εισ.Φορολογιών
Τμήμα: Β'
Δ/ΝΣΗ: 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
Γραφείο: Ε.Β.Ε.Τ.
Τμήμα: Δ'

ΠΟΛ.: 1158

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1998.

Το έτος 1998, για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων, θα ισχύσει η υπ' αριθ. 1028330/1278/0014/ εγκύκλιος, με διαφοροποίηση μόνο του ποσοστού συμμετοχής στην είσπραξη των οφειλών, που είναι δέκα τοις εκατό (10%).
Η βεβαίωση θα γίνει με ημερομηνία 29.5.1998 και η καταβολή θα γίνει ως τις 30.6.1998, εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.
Οι ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις τελών χρήσης Μ.Ε., θα κρατήσουν στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων έναν αριθμό με ημερομηνία 29.5.1998 και τρία γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης, με ημερομηνία μέσα στον επόμενο μήνα βεβαίωσης για την τακτική εισαγωγή του τέλους χρήσης Μ.Ε., ήτοι:

i) Ενα γραμμάτιο για τα έσοδα προϋπολογισμού.
ii) Ενα γραμμάτιο για τα έσοδα του ΤΕΟ και
iii) Ενα γραμμάτιο για το ποσοστό 10% από τα ποσά υπέρ ΤΕΟ για τον Ενιαίο Λογαριασμό ΔΙΒΕΕΤ.

Επισημαίνουμε ότι τα τέλη χρήσης Μ.Ε. θα αποδίδονται στον ΚΑΕ 86325 και όχι στους 86301 και 86405.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο