Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1998 ]

ΠΟΛ.1155/22.5.1998 Διαδικασία πίστωσης επιμεριστικού φόρου κατά τη λειτουργία του TAXIS (ΟΠΣΦ)

(Διαδικασία πίστωσης επιμεριστικού φόρου κατά τη λειτουργία του TAXIS (ΟΠΣΦ) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Μαΐου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1063053/1215-2/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.26/05/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α' ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'
2. 13η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Β' ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤ.
ΕΡΓΟ TAXIS
30ç Ä/ÍÓÇ - 133 Ä.Ï.Õ.

ΠΟΛ.: 1155

ΘΕΜΑ: Διαδικασία πίστωσης επιμεριστικού φόρου κατά την λειτουργία του TAXIS (Ο.Π.Σ.Φ.)

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπ' αριθ. 147087/111-124/19.12.1984 εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, στην παρ. 11 αυτής σας δίναμε οδηγίες για τον τρόπο πίστωσης του επιμεριστικά καταβαλλόμενου φόρου. Σας γνωρίζαμε, δηλαδή, ότι η πίστωση του φόρου αυτού έπρεπε να γίνεται επιμεριστικά σε όλες τις δόσεις, να μειώνονται δηλαδή αυτές κατά ίσα μέρη, για το λόγο ότι ο αναλογών επιμεριστικά φόρος εμπεριέχετο σε ολόκληρο το ποσό της βεβαίωσης.
Από την ημέρα που θα αρχίσει η εφαρμογή του συστήματος TAXIS (ΟΠΣΦ) και για λόγους που σχετίζονται με απλοποιήσεις και στις διαδικασίες πίστωσης του αναφερόμενου στο θέμα φόρου, θα ακολουθείται νέα διαφορετική διαδικασία από εκείνη που τώρα εφαρμόζεται.
Ειδικότερα, η πίστωση του καταβαλλόμενου αυτού φόρου θα γίνεται σε εξόφληση των πρώτων δόσεων από τις ανεξόφλητες, κατά την καταβολή, είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες, είτε όχι, χωρίς δηλαδή να γίνεται επιμερισμός του φόρου αυτού σε όλες τις δόσεις του ποσού που έχει βεβαιωθεί.
Εννοείται ότι κατά την καταβολή του φόρου αυτού θα υπολογίζονται και θα εισπράττονται τυχόν συμβατικοί τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων που πιστώνονται.
Το προς πίστωση ποσό του αναλογούντος επιμεριστικά φόρου θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από το Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου της βεβαιούσας αρχής.
Από 1.5.1998 και στο εξής, όλες οι ΔΟΥ θα εφαρμόζουν το νέο (παραπάνω αναφερόμενο) τρόπο πίστωσης του επιμεριστικά καταβαλλόμενου φόρου, με εξαίρεση τη ΔΟΥ Μοσχάτου, η οποία θα εφαρμόζει τον τρόπο αυτό από 3.3.1998. Αν μέχρι την ημερομηνία της γενικής εφαρμογής του τρόπου αυτού της πίστωσης απ' όλες τις ΔΟΥ (1.5.1998) ενταχθούν και άλλες ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS (ΟΠΣΦ), η εφαρμογή του από τις ΔΟΥ αυτές θα γίνεται με την ένταξή τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο