Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1103349 ΕΞ 26.6.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων

(Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 26.6.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Β1103349 ΕΞ 2013
Εισ:1094841/11.6.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
ΤΜΗΜΑ Α΄ «Κανονικό Καθεστώς»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση, Ε. Ορφανάκη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

Θέμα: Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων

Σχετ.: Τα από ………… και ………………..έγγραφά σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί στην παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας που κατέχει ο εκδοτικός σας οίκος (μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) σε ανώνυμη εταιρεία με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας (εκδόσεις βιβλίων) για πέντε (5) χρόνια, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010 από 01.07.2010 καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), καταργήθηκε δηλαδή η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και συνεπώς οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο φόρο.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου Κώδικα, για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

3. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β΄ Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α..

4. Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.347/11.12.1987 η παροχή από νομικό πρόσωπο υπηρεσιών ομοίων με αυτές που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα – καλλιτέχνες δεν μπορεί να προσδώσει σ’ αυτά την ιδιότητα του καλλιτέχνη. Επομένως, η παροχή υπηρεσιών συγγραφέων, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης που παρέχονται από νομικά πρόσωπα υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, καθόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β΄ Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α.Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφό
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο